จันทร์, 22 มกราคม 2018
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนที่ ๑

blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนที่ ๑ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ก่อนนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุป บนเรือหลวงแหลมสิงห์

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑

blank1ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ และ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑

blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) ส่วนที่ ๑ พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนการกวดขันจัดระเบียบเรือประมงที่กระทำความผิดกฎหมายในทะเลแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ เรือหลวงเทพา ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในงาน "สภากาแฟจังหวัดตราด"

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในงาน

blank1นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน นาวาเอก สมนึก กรอบคำ ผู้บังคับฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด นาวาเอก อนุชา บุตรสิงห์ขร ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในงาน "สภากาแฟจังหวัดตราด" วัตถุประสงค์เพื่อพบปะเสวนาหารือบูรณาการภาพรวม ในการบริหารงานส่วนราชการ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาบรรจุใหม่ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 2 จาก 3