กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนกองทัพเรือ ทำพิธีส่งมอบปลากะตักแห้งและปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนกองทัพเรือ ทำพิธีส่งมอบปลากะตักแห้งและปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ
blank1 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ พร้อมด้วย พลเรือโทบรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทำพิธีส่งมอบปลากะตักแห้งและปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีสมาคมการประมง จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร รวม ๑๕ หน่วยงาน เข้าร่วมในโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม จำนวน ๙,๐๐๐ กิโลกรัม เกลือ จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม และกะปิ จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม จำนวน ๙,๙๙๙ กิโลกรัม และน้ำปลา จำนวน ๑๙๕ โหล ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมประมงระยอง เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมประมงระยอง เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาค ที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมประมงระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
View My Stats