กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทย

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑  เนื่องในวันกองทัพไทย
blank1 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีทีเกาะช้าง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีทีเกาะช้าง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑
blank1 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีทีเกาะช้าง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พร้อมกับร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณอนุสรณ์สถานฯ และพิธีวางพวงมาลา บนเรือหลวงนเรศวร

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ อ่านคำกล่าวผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ อ่านคำกล่าวผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑
blank1 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ อ่านคำกล่าวผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกำลังพลกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และกำลังพลจากเรือที่ปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนฯ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ให้กับนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วย

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ให้กับนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วย
blank1 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ให้กับนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกตามที่ได้รับพระราชทาน โดยได้รับการ สนับสนุนครูฝึกจาก กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.) ณ บริเวณอาคาร กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats