กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี รั๊ว เวี๊ยสนา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม อำเภอเรียม จังหวัดพระสีหนุ และนาย เชิ่น เสงง่วน รอ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระสีหนุ
blank1ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี รั๊ว เวี๊ยสนา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม อำเภอเรียม จังหวัดพระสีหนุ และนาย เชิ่น เสงง่วน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระสีหนุ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ พระสีหนุ ณ ศาลาว่าการจังหวัดพระสีหนุ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาด้านการทำประมง ด้านแรงงานของชาวกัมพูชา และพื้นที่เขตแดนในทะเล

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงกระบี่

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงกระบี่
blank1เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงกระบี่ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ปพน หาญไพบูลย์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฯ ซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าฯ ระหว่าง ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือกัมพูชา ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาด้านการทำประมง และปัญหาพื้นที่เขตแดนในทะเล

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
blank1เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีบวงสรวงเจ้าที่ พิธีให้โอวาทแก่กำลังพล พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการ และพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพัฒนาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพัฒนาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ
blank1เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ โดยพัฒนาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ประกอบด้วย กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและจัดห้องเรียนไมโครซอฟท์ มัลติพอยท์เพื่อการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มบริษัทโกลว์ กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร ทาสีโต๊ะและม้านั่งรับประทานอาหาร และกิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวา บริเวณคูข้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats