กิจกรรม ศป.ปส.ทรภ.๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจค้นจับกุมเรือประมงเวียดนาม จำนวน ๑ ลำ พร้อมลูกเรือสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๒ คน

 ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจค้นจับกุมเรือประมงเวียดนาม จำนวน ๑ ลำ พร้อมลูกเรือสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๒ คน
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง หมายเลข ๘๒ ออกเรือลาดตระเวนค้นหาและพิสูจน์ทราบเรือประมงต้องสงสัย บริเวณ แบริ่ง ๑๕๐ ระยะ ๓๐ ไมล์ จากเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยผลการปฎิบัติในการลาดตระเวนค้นหา ตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๑ ลำ มีผู้ควบคุมเรือและลูกเรือเป็นชาวเวียดนาม จำนวน ๒ คน จึงได้ควบคุมเรือประมงดังกล่าว เข้าจอด ณ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ (กลางอ่าว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำส่งพนักงานสวบสวน สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑  
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลเกี่ยวกับยาเสพติด

 รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑   เป็นประธานในพิธีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลเกี่ยวกับยาเสพติด
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกำลังพลเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๐๐ นาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลในสังกัด ได้ทราบถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด ข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจค้นจับกุมเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม

 ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจค้นจับกุมเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานไร้การควบคุม
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงนเรศวร ลาดตระเวนตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม ในขณะออกปฏิบัติการ พบเรือประมง ชื่อ ร.สังข์ศิลป์ กระทำผิด คือ ชื่อช่างเครื่องและจำนวนลูกเรือไม่ตรงกับที่แจ้งออกไว้กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระยอง และลูกเรือไม่มีใบอนุญาต จำนวน ๓ คน โดยประสานกับเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๖ เพื่อทำการควบคุมเรือประมงลำดังกล่าวมาจอดที่ท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการ และนำส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศป.ปส.ทรภ.๑
View My Stats