กิจกรรมพิทักษ์ทะเล

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง”

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง”
blank1พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล พร้อมกับปลูกปะการัง ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะ ตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล พร้อมกับปลูกปะการังตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ไม่ให้มีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนป้องกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล กิจกรรมปลูกปะการังเทียมคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๐๐ คน ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด
blank1นาวาเอก สมนึก กรอบคำ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ / กรรมาธิการและคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่งนำคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคกรณีการจัดระเบียบชายหาด และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมพิทักษ์ทะเล
View My Stats