กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑

รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๙/๓๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๙/๓๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ /รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๙/๓๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ พร้อมกับมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติ ให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องจากการประมง ที่ผ่านการอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ คน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ ตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๙/๓๒๗

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๙/๓๒๗
blank1นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๙/๓๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ ตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" รุ่นที่ ๑๑๘/๓๒๖

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" รุ่นที่ ๑๑๘/๓๒๖ พร้อมกับมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล พร้อมวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ คน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานร่วมกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดจันทบุรี

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานร่วมกับนาย วิทูรัช ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดจันทบุรี
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานร่วมกับนาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดจันทบุรี / ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งทะเล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑
View My Stats