กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะให้การต้อนรับ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑

  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ให้การต้อนรับ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ให้การต้อนรับจาก ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ จากพื้นที่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี และชุมพร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์ฯ

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง ให้กับโครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล"รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวน
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน"การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ โดยมี นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการอบรม/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล"รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙

  รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน
blank1นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙ โดยมี นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการอบรม/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ โรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑
View My Stats