กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเช้า พิธีเชิญธง ทสปช. ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเช้า พิธีเชิญธง ทสปช. ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเช้า พิธีเชิญธง ทสปช.และกล่าวต้อนรับสมาชิก ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๓ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบประกาศนียบัตรในการปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบประกาศนียบัตรในการปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ /รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในการปิดการอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ โดยมี น.อ.อาทร เคลือบมาศ เลขานุการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ /รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการฝึก กล่าวรายงาน ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๒๘๔/๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๒๘๔/๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๕๔ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๒๘๔/๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๕๔ โดยมี น.อ.อาทร เคลือบมาศ เลขานุการศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ /รอง เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้อำนวยการฝึก และในพิธีเปิดการอบรมเรียนเชิญ นายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ ทสปช.ในทะเล จ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑
View My Stats