ผู้บังคับบัญชา

  • PDFพิมพ์อีเมล

 

พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

 


a02

พล.ร.ต.โสภณ จงเรืองศรี
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

a03

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

a04

พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธุ์
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑


 

พล.ร.ต.สำเริง จันทร์โส
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑


น.อ.ธราพล นนทวาทิต
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

น.อ.ชำนาญ พวงเพชร
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

น.อ.ปพน หาญไพบูลย์
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

 

 

Homeผู้บังคับบัญชาทำเนียบผู้บังคับบัญชา
View My Stats