เว็บไซต์ กองเรือปฏิบัติการ

  • PDFพิมพ์อีเมล
ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑

ผู้บัญชาการ

 

เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
น.อ.อดิศักดิ์ แจงเล็ก
เสนาธิการ

 

น.ท.พิทักษ์สิทธิ์ แจ้งประจักษ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ท.จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ต.นาวิน เส็งแดง
ผช.นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ร.อ.บัวสา คัณทักษ์
นายทหารธุรการ

Homeกองเรือปฏิบัติการ (กปก.ทรภ.๑)
View My Stats