@ ประกาศแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า

 เกาะขามจะ "ปิดเกาะ" ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 พ.ค.59 เป็นต้นไป

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและสภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสมบูรณ์ อีกทั้ง สภาพภูมิอากาศ เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม ทำให้มีความเสี่ยงในการท่องเที่ยว


004 004

dotted line2
happy day

Additional information