พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2018

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ติดต่อชมรมวิทยุมดดำนาวี ทรภ.๑

ที่อยู่ : กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๘๔๓-๘๐๐๘, ๐-๓๘๔๓-๘๕๙๒
วิทยุสื่อสาร : ย่าน HF (CB) ที่ BAND C ช่อง 21 ความถี่ 27.215 MHz

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก blank1เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ และ นาวาเอก จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์ ผู้อำนวยการ กองสื่อสาร กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑/เลขานุการชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมทั้งชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกชมรมฯ รับทราบ โดยมีสมาชิกในพื้นที่ จว.ชลบุรี จว.ระยอง จว.จันทบุรี และ จว.ตราด เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม นิว แทรเวิล บิช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำ และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ blank1พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมฯ และ นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกองสื่อสารทัพเรือภาคที่ ๑ /เลขานุการชมรมฯ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มสมาชิกที่ทำการประมงในทะเล ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนความเห็นความต้องการจากสมาชิกในการดำเนินงานของชมรม ในปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

   

เลขานุการชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร

เลขานุการชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร blank1นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เลขานุการชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการ กองสื่อสารทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมเยียน สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร โดยมี นายพิศาล ตันติวิชยะ นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีฯ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 6