อังคาร, 25 พฤศจิกายน 2014

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
blank1 พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมพบปะหารือกับนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการปฏิบัติตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
blank1พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการหลัก หน่วยปฏิบัติการร่วมและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ที่ผ่านมาของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด้นซิติ้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

   

การฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑

รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นผู้อำนวยการฝึก ประจำปี ๒๕๕๗
blank1นาวาเอก นพรัตน์ ถัดทะพงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นผู้อำนวยการฝึก การฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานในเรือประมง รวมทั้งการสนธิขีดความสามารถของหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล เพื่อรองรับปัญหาคุกคามและการกระทำความผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ณ บริเวณอ่าวบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ สิหาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 17