พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2017

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าตรวจสอบและทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ตามคำสั่งของรัฐบาล

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าตรวจสอบและทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ตามคำสั่งของรัฐบาล
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าตรวจสอบและทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ตามคำสั่งของรัฐบาล รัฐบาลได้สั่งการให้ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ที่ได้ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับค่าจ้าง โดยลูกเรือติดค้างอยู่ที่เรือซึ่งจอดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้เดินทางกลับประเทศไทย กองทัพเรือโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบให้ ทัพเรือภาคที่ ๑/ศรชล.เขต๑ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจภูธรศรีราชา ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการกงสุล ได้จัดชุดบูรณาการ ขึ้นเรือดนัย ๘ เพื่อสอบถามข้อมูลจากลูกเรือ เพื่อสรุปข้อเท็จจริง สรุปผลการตรวจเบื้องต้น จากคำบอกเล่าของลูกเรือ ลูกเรือได้รับค่าจ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ระดับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑  และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานการประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ระดับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ระดับผู้บริหาร วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของ ศรชล.เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับหน่วยงานหลักใน ศรชล.เขต ๑

อ่านเพิ่มเติม...

   

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในการประชุมสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
blank1พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จัดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 48