อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานการประชุมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๑ จังหวัด

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานการประชุมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๑ จังหวัด
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประมงจังหวัดหรือผู้แทน ในพื้นที่รับผิดชอบ ศรชล.เขต ๑ จำนวน ๑๑ จังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ ร่องน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ ร่องน้ำแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

   

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ชี้แจงทำความเข้าใจในการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 24