พุธ, 05 สิงหาคม 2015

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

เสนาธิการทหารเรือ และ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

เสนาธิการทหารเรือ และ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
blank1พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ และ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม โดยมี พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม IUU Fishing ตามแนวทางศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย กำหนด และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไปเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานพิธีปล่อยกำลังพลชุดเฉพาะกิจ สำรวจสำมะโนประชากรเรือประมงในพื้นที่ จำนวน ๙๐ นาย

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)  เป็นประธานพิธีปล่อยกำลังพลชุดเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมงในพื้นที่ จำนวน ๙๐ นาย
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานพิธีปล่อยกำลังพลชุดเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมงในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑ และการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลชุดเฉพาะกิจฯ จำนวน ๙๐ นาย โดยมีผู้แทนจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมเจ้าท่า และกรมประมง พื้นที่ จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยกำลังพลชุดเฉพาะกิจฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ ครั้งที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีหน่วยงานหลักและหน่วยปฏิบัติงานร่วมใน ศรชล.เขต๑ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๕๙ หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 25