จันทร์, 02 กุมภาพันธ์ 2015

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนรับทราบข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วยงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑
blank1 พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการหลัก หน่วยปฏิบัติการร่วมและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ที่ผ่านมาของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครุส เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
blank1 พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมพบปะหารือกับนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการปฏิบัติตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 17