ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ๒ ลำ พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรวม ๓๐ คน ซึ่งลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย

 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ๒ ลำ พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรวม ๓๐ คน ซึ่งลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย
blank1พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นผู้แทน พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และคณะฯ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ๒ ลำ พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรวม ๓๐ คน ซึ่งลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฏหมายของกรมประมง เพื่อให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลเขต ๑ ทั้ง ๑๖ ศูนย์

 รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฏหมายของกรมประมง เพื่อให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑ ทั้ง ๑๖ ศูนย์
blank1นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฏหมายของกรมประมง เพื่อให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑ ทั้ง ๑๖ ศูนย์ มีความจำเป็นที่จะรับทราบตามแนวทางข้างต้นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายในระดับนโยบายและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ และเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX' 16

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ และเรือ ISPS Code  ภายใต้รหัสการฝึก INEX' 16
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ และเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX' 16 (IRPC Naval Exercide 2016) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 40