เสาร์, 10 ธันวาคม 2016

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน" ร่วมกับหน่วยงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ พื้นที่จังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จังหวัดระยองและกรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกัน และขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑  และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกัน และขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ผอ.ศรชล.เขต ๑) และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ พื้นที่จังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน"

อ่านเพิ่มเติม...

   

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการนำกำลังพลชุดตรวจสอบสถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑  ดำเนินการนำกำลังพลชุดตรวจสอบสถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อตรวจได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบให้ นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการนำกำลังพล ชุดตรวจสอบสถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 47