อาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2016

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะ บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)  และฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เยียมพบปะบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เยียมพบปะบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาฯ ได้พบปะหารือ รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการ ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงระยอง จังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)  พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงระยอง จังหวัดระยอง
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระยอง และเยี่ยมพบปะหน่วยงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระยอง และเยี่ยมพบปะหน่วยงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะหารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ระยอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงระยอง และเยี่ยมพบปะหน่วยงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัด ระยอง ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต (สทร.) บริษัทโกล์วพลังงานจำกัด และ บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 38