พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้บัญการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์รายงานข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่นเกาะพิทักษ์

ผู้บัญการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์รายงานข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่นเกาะพิทักษ์
blank1 พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์รายงานข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่นเกาะพิทักษ์ และประสานหน่วยงานใน ศูนย์ประสานการปฎิบัติ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ พื้นที่ จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัองในการปฎิบัติงาน รวมทั้งพบปะหารือหน่วยงาน ศูนย์ประสานการปฎิบัติ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ พื้นที่ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑
blank1พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ระดับผู้บริหาร การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหน่วยในพื้นที่จังหวัดตราด
blank1พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการเดินทางเข้าเยี่ยมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ ศาลาว่าการจังหวัดตราด ประสานหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด และตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการที่ย้ายเข้ามาบรรจุใหม่ในทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในทัพเรือภาคที่ ๑ และเพื่อประโยชน์ในการวางแผนของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 15