จันทร์, 30 มีนาคม 2015

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ ท่าเรือองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร

รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ ท่าเรือองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร
blank1นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและ ข้อกำหนด IUU ณ บริเวณท่าเรือองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU
blank1นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU บริเวณท่าเรือประมงปากน้ำระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU
blank1 พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ (กลางอ่าว) รวมทั้งการแถลงข่าวของหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ ณ ห้องประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 19