อังคาร, 01 ธันวาคม 2015

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการ เกี่ยวความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการ เกี่ยวความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการ เกี่ยวความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการนี้ฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานของ ศรชล.การปฏิบัติตามนโยบายของ คสช.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตลอดจนรับทราบข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วยงาน ศรชล.เขต ๑ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

   

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและซ้อมแผนฯขจัดคราบน้ำมันระดับ Tier 2 - ROSE 15 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและซ้อมแผนฯขจัดคราบน้ำมันระดับ Tier 2 - ROSE 15 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
blank1พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและซ้อมแผนฯขจัดคราบน้ำมันระดับ Tier 2 - ROSE 15 พร้อมทั้งการจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกฯและอบรมทบทวนในการขจัดคราบน้ำเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 33