พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2016

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ในเขตจังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ในเขตจังหวัดชุมพร
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ในเขตจังหวัดชุมพร ได้แก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงชุมพร และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงหลังสวน โดยตรวจความพร้อมและรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงานอันจะนำมาซึ่งการบูรณาการร่วมกัน เพื่อหาหนทางการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ยังได้เข้าพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังทางเรือ และอากาศยานแบบ super lynx ทำการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือในการตรวจเรือประมงที่ต้องสงสัย

เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังทางเรือ และอากาศยานแบบ super lynx ทำการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือในการตรวจเรือประมงที่ต้องสงสัย
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังทางเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ประกอบด้วยเรือหลวงนเรศวร เรือตรวจการณ์ หมายเลข ๙๙๖ และอากาศยานแบบ super lynx ทำการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือในการตรวจเรือประมงที่ต้องสงสัยแก่ผู้สื่อข่าวทั้งในและนอกประเทศ โดยทำการตรวจเรือประมงที่มีความเสี่ยงในการกระทำควาทผิดจำนวน ๒ ลำ ซึ่งตรวจพบเรือประมงกระทำความผิดจำนวน ๑ ลำ คือ เรือ จ.มาลัยทอง และได้ควบคุมเรือลำดังกล่าว มายังท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติของเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติของเรือ ในหมวดเรือเฉพาะกิจ ในทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติของเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (มวก.ปมผ.ศรชล.เขต ๑) และเรือในทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ , รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ใน ศรชล.เขต ๑ รวมทั้ง ผู้บังคับการเรือ , ผู้ควบคุมเรือ , หมวดบินเฉพาะกิจ และชุดปฏิบัติการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 43