อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2016

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรสงคราม

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)  พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรสงคราม
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ในทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)  พร้อมฝ่ายอำนวยการ ในทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ในทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะ นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการที่ย้ายเข้ามาบรรจุใหม่ใน ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดจนหารือข้อราชการ เกี่ยวกับความมั่นคงและรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเล รับทราบข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วยงาน ศรชล.เขต ๑ ในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ในทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)  พร้อมฝ่ายอำนวยการ ในทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ในทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมพบปะ นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการที่ย้ายเข้ามาบรรจุใหม่ใน ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดจนหารือข้อราชการ เกี่ยวกับความมั่นคงและรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเล รับทราบข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วยงาน ศรชล.เขต ๑ ในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 36