พุธ, 26 กรกฏาคม 2017

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)

ติดต่อ ศรชล.เขต ๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้จัดการฝึกและควบคุมการปฏิบัติการฝึกฯ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้จัดการฝึกและควบคุมการปฏิบัติการฝึกฯ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้จัดการฝึกและควบคุมการปฏิบัติการฝึกฯ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล / เสนาธิการทหารเรือ และคณะฯ ในการร่วมชมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก (Pi-Po) เรือประมงจันทบุรี อำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก (Pi-Po) เรือประมงจันทบุรี อำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
blank1พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑/รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก (Pi-Po) เรือประมงจันทบุรี อำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและรับฟังผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมี นาวาโท อักขรายุทธ ทองบ่อ หัวหน้าศูนย์ควบคุมฯ จันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ควบคุมฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

   

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงเพชรบุรี  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต ๑ / รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 60